Arvud
Figures
Numbrid
Numbers
Detsimeeter
Decimeter
Gramm
Gram
Kaheksa
Eight
Kaheksakümmend
Eighty
Kaks
Two
Kakskümmend
Twenty
Kilogramm
Kilogram
Kilomeeter
Kilometer
Kolm
Three
Kolmkümmend
Thirty
Kuus
Six
Kuuskümmend
Sixty
Kümme
Ten
Liiter
Liter
Meeter
Meter
Miljard
Billion
Miljon
Million
Millimeeter
Millimeter
Neli
Four
Nelikümmend
Fourty
Sada
Hundred
Seitse
Seven
Seitsekümmend
Seventy
Sentimeeter
Centimeter
Tonn
Ton
Tuhat
Thousand
Tükk
Piece
Viis
Five
Viiskümmend
Fifty
Üheksa
Nine
Üheksakümmend
Ninety
Üks
One
Kuud
Months
Aprill
April
August
August
Detsember
December
Jaanuar
January
Juuli
July
Juuni
June
Mai
May
Märts
March
November
November
Oktoober
October
September
September
Veebruar
February
Nädalapäevad
Weekdays
Esmaspäev
Monday
Kolmapäev
Wednesday
Laupäev
Saturday
Neljapäev
Thursday
Pühapäev
Sunday
Reede
Friday
Teisipäev
Tuesday
Aeg
Time
Aasta
Year
Alati
Always
Eile
Yesterday
Enne
Before
Harva
Rarely
Hilja
Late
Homme
Tomorrow
Hommik
Morning
Igapäev
Everyday
Kuu
Month
Kuupäev
Date
Lõuna
South
Minevik
Past
Minut
Minute
Moment
Moment
Nädal
Week
Nüüd
Now
Oli
The
Peaaegu
Close
Praegu
Today
Päev
Day
Sajand
Century
Sekund
Second
Tulevik
Future
Tund
Hour
Täna
Today
Vahel
Sometimes
Vara
Early
Õhtu
Evening
Öö
Night
Üleeile
The day before yesterday
Ülehomme
The day after tomorrow
Pärast
After