Figures
Arvud
Numbers
Numbrid
Decimeter
Detsimeeter
Gram
Gramm
Eight
Kaheksa
Eighty
Kaheksakümmend
Two
Kaks
Twenty
Kakskümmend
Kilogram
Kilogramm
Kilometer
Kilomeeter
Three
Kolm
Thirty
Kolmkümmend
Six
Kuus
Sixty
Kuuskümmend
Ten
Kümme
Liter
Liiter
Meter
Meeter
Billion
Miljard
Million
Miljon
Millimeter
Millimeeter
Four
Neli
Fourty
Nelikümmend
Hundred
Sada
Seven
Seitse
Seventy
Seitsekümmend
Centimeter
Sentimeeter
Ton
Tonn
Thousand
Tuhat
Piece
Tükk
Five
Viis
Fifty
Viiskümmend
Nine
Üheksa
Ninety
Üheksakümmend
One
Üks
Months
Kuud
April
Aprill
August
August
December
Detsember
January
Jaanuar
July
Juuli
June
Juuni
May
Mai
March
Märts
November
November
October
Oktoober
September
September
February
Veebruar
Weekdays
Nädalapäevad
Monday
Esmaspäev
Wednesday
Kolmapäev
Saturday
Laupäev
Thursday
Neljapäev
Sunday
Pühapäev
Friday
Reede
Tuesday
Teisipäev
Time
Aeg
Year
Aasta
Always
Alati
Yesterday
Eile
Before
Enne
Rarely
Harva
Late
Hilja
Tomorrow
Homme
Morning
Hommik
Everyday
Igapäev
Month
Kuu
Date
Kuupäev
South
Lõuna
Past
Minevik
Minute
Minut
Moment
Moment
Week
Nädal
Now
Nüüd
The
Oli
Close
Peaaegu
Today
Praegu
Day
Päev
Century
Sajand
Second
Sekund
Future
Tulevik
Hour
Tund
Today
Täna
Sometimes
Vahel
Early
Vara
Evening
Õhtu
Night
Öö
The day before yesterday
Üleeile
The day after tomorrow
Ülehomme
After
Pärast